Kopané studny

Jak postupovat před stavbou kopané studny?

Kopané studny doporučujeme provádět především v místech, kde je vydatná první zvodeň a vysoká propustnost geologie.

Kopané studny mají mnohem menší hloubku než vrtané. Jejich hloubka závisí na mnoha faktorech, které vyhodnocuje hydrogeolog.

Kopané studny realizujeme po celé České republice. Dodržujeme veškerá legislativní nařízení, které je potřeba dodržet při budování kopané studny.

Jak probíhá stavba kopané studny?

Na základě získaných podkladů, nejčastěji se jedná o projektovou dokumentaci, stavební povolení, či pasport, vždy volíme nejlepší možnou technologii.
Na množství vody v kopané studni má vliv celá řada faktorů. V posledních letech tím nejzásadnějším faktorem je sucho a postupný úbytek podzemní vody na mnoha lokalitách.

Kopané studny bývají vystrojené betonovými skružemi o vnitřním průměru 1 m. Nad úroveň terénu pak vystupují 0,5 m a zakrývá je půlený betonový poklop. Pro zajištění přítoku vody a následnou filtraci se dno kopané studny založí kačírkem frakce 16–32 mm.

Nejčastější posloupnost prací:

  • Zajištění potřebné technologie a materiálu (betonových skruží) na lokalitě.
  • Komplexní realizace kopané studny profesionální technikou a speciálním vybavením určeným dle geologie a doporučení hydrogeologa.