Vrty pro tepelná čerpadla

Kromě vrtání studní provádíme také hloubkové vrty pro tepelná čerpadla. Provedeme vám vrt pro tepelné čerpadlo na klíč. Běžná hloubka vrtu pro tepelné čerpadlo je 50 – 150 m, ale provádí se i vrty 200 a více metrů hluboké. Vzhledem k tomu, že teplota 20 m pod povrchem je celoročně cca 10 stupňů  Celsia a zvyšuje se přibližně o 1 stupeň každých dalších 30 m, rozhoduje hloubka vrtu výrazně o tom, jak rychle se investice do tepelného vrtu a tepelného čerpadla vrátí. Podle požadovaného výkonu tepelného čerpadla se provádí jeden, ale i více hloubkových vrtů. Pro běžný rodinný dům se provádí jeden, maximálně dva vrty pro tepelné čerpadlo. Významně záleží na kombinaci geologických a hydrologických podmínek v dané lokalitě.

Vrty pro tepelná čerpadla – legislativa, povolení

Vrty pro tepelné čerpadlo včetně všech povolení / stavební povolení vrtu a ohlašovací povinnost báňskému úřadu/ je jednou z největších finančních položek při pořizování tepelného čerpadla. Proto si musíte správně vybrat firmu, která pro vás vrt odborně provede. Připravíme pro vás veškeré dokumenty a zařídíme stavební povolení  a ohlášení vašeho vrtu báňskému úřadu.

Hloubkové vrty pro tepelná čerpadla

Vrty pro tepelná čerpadla a vrtané studny vrtáme již od roku 2001 a díky tomu máme bohaté zkušenosti a řadíme se mezi specializované firmy, které pro vás dokáží vyvrtat kvalitní vrt pro tepelné čerpadlo, které bude splňovat všechny požadavky toho, aby vám tepelné čerpadlo dlouho a bez problémů sloužilo.

Zajistíme veškerou dokumentaci a povolení , provedeme geologický a hydrologický průzkum pozemku, zajistíme veškerou dokumentaci a povolení potřebné pro hloubkový vrt pro použití tepelného čerpadla.

Provedeme domluvený hloubkový vrt nebo vrty pro vaše tepelné čerpadlo. Vrt  zabere velmi malou část pozemku a pokud se s vrtem pro tepelné čerpadlo počítá již v období projektování stavby, je možné umístnit vrt přímo pod stavbu.