Naše služby

Vrtané studny

Vrtaná studna je vodní dílo (vodní stavba). Projektovat a budovat vrtanou studnu může jen osoba nebo firma s odbornou způsobilostí a s oprávněním k provádění těchto činností. Jakýkoliv jiný způsob není legální. Při budování vrtané studny musí být dodrženy všechny požadavky dané normou ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody.
V současně době se budují vrtané studny z důvodu, že vybudované kopané studny již nesplňují požadavky na odběr.

Kopané studny

Jak postupovat před stavbou kopané studny? Kopané studny doporučujeme provádět především v místech, kde je vydatná první zvodeň a vysoká propustnost geologie. Kopané studny mají mnohem menší hloubku než vrtané. Jejich hloubka závisí na mnoha faktorech, které vyhodnocuje hydrogeolog. Kopané studny realizujeme po celé České republice. Dodržujeme veškerá legislativní nařízení, které je potřeba dodržet při budování kopané studny.

Vrty pro tepelná čerpadla

Kromě vrtání studní provádíme také hloubkové vrty pro tepelná čerpadla. Provedeme vám vrt pro tepelné čerpadlo na klíč. Běžná hloubka vrtu pro tepelné čerpadlo je 50 – 150 m, ale provádí se i vrty 200 a více metrů hluboké. Vzhledem k tomu, že teplota 20 m pod povrchem je celoročně cca 10 stupňů  Celsia a zvyšuje se přibližně o 1 stupeň každých dalších 30 m, rozhoduje hloubka vrtu výrazně o tom, jak rychle se investice do tepelného vrtu a tepelného čerpadla vrátí. Podle požadovaného výkonu tepelného čerpadla se provádí jeden, ale i více hloubkových vrtů. Pro běžný rodinný dům se provádí jeden, maximálně dva vrty pro tepelné čerpadlo. Významně záleží na kombinaci geologických a hydrologických podmínek v dané lokalitě.

Zavlažování

Zavlažování je nahrazení nebo doplnění dešťových srážek vodou z jiného zdroje. Automatické zavlažování je pro pěstěný trávník důležité po celý rok, hlavně jde o období kdy neprší a hrozí tedy jeho postupné vysychání. Automatické zavlažování nám pomáhá udržet trávník v perfektní kondici po celý rok. Především jde o déletrvající období sucha, které zelenému koberci

Čistírny odpadních vod

Mají své nesporné výhody oproti septiku nebo žumpě. ČOV produkuje tak kvalitní vodu že ji lze použít na závlahu zahrad. Na nákladech za vývoz septiku nebo žumpy se ČOV během pár let vrátí. Čistírna je řešení na desítky let. Při dodržení jednoduchých pravidel se nebudete o ČOV téměř starat a navíc předejdete klasickému zápachu ze žumpy nebo septiku. Kal z čistírny je plně kompostovatelný a jeho likvidace se můžete řešit druhotným využitím.

Domácí úpravny vody

Potřebujete-li řešit problém s vodou, nebo si nejste jisti kvalitou vaší domácí vody, nacházíte se na správném místě. Řešíme problematiku vody pro rodinné domy, byty, chaty.

Vodoinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky

Vodoinstalatérské a topenářské práce provádíme v objektech rodinných domů, obytných souborů i průmyslových hal. Pro tyto objekty realizujeme vodovodní, kanalizační a plynové přípojky.

 

 

Vrtane_studny_kat  Kopane_studny_kat  Vrty_kat 

Zavlazovani_kat_new  Cistirny_kat  Upravny_vody_kat 

Pripojka_vody_kanalizace