Vodoinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky

Vodoinstalatérské a topenářské práce provádíme v objektech rodinných domů, obytných souborů i průmyslových hal.

Pro tyto objekty realizujeme vodovodní a kanalizační přípojky.

Přípojka vody, kanalizace

Provádíme inženýrské sítě, montáže potrubí, armatur, přípojek pro vodovody, kanalizace včetně výkopových prací.

Dodávky včetně montáže:

 • vodoměrná a kanalizační šachta
 • revizní šachta
 • vodoměrná sestava
 • vodoměr, jímka
 • septik
 • domovní čistírna odpadních vod
 • plastové nádrže
 • čerpací šachta kanalizace
 • zachycení a využití dešťových vod
 • akumulace a zásak vod
 • vsakovaví dren, odlučovač tuků
 • odlučovač kapalin
 • lapák tuku
 • geodetického zaměření

Pro drobné odběratele provedeme vodovodní a kanalizační přípojky

Naše firma zajistí:

 • výkopové práce, zásyp, zhutnění
 • dodávku a montáž vodoměrné šachty, revizní šachty kanalizace
 • montáž vodovodní, kanalizační přípojky

Doklady, nutné pro vodovodní přípojku:

 • stavební povolení nebo územní rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci
 • projekt vodovodní přípojky ověřený provozovatelem vodovodu a stavebním úřadem
 • vyjádření provozovatele vodovodu k projektové dokumentaci
 • před výkopem objednatel předem vyzve dotčené správce sítí k vytýčení jejich sítí a po montáži přípojky je předá